ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Thực hiện thanh toán đơn giản.
Tiết kiệm thời gian chi phí.

  ĐẶC TÍNH

  Eximbank trích tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp để thanh toán cho các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, Internet, truyển hình cáp,…. 
  Khách hàng có thể đăng ký tự động hoặc thực hiện từng lần.
  Khách hàng có thể thực hiện thực hiện tại quầy hoặc Internetbanking.

  hướng dẫn thủ tục

  Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank  hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: 18001199 để được hướng dẫn chi tiết