đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN hoạt động xuất nhập khẩu được vay ngoại tệ theo quy định hiện hành của NHNN.
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 6 tháng.
 
Được áp dụng LSCV USD linh hoạt, ưu đãi từ theo từng kỳ hạn của Eximbank.

điều kiện


Các KHDN hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc đối tượng được vay ngoại tệ theo quy định hiện hành của NHNN và của EIB từng thời kỳ.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.