đặc tính


   Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.
   Lãi suất cạnh tranh.
    
   Trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo đa dạng.

   Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.

   điều kiện


   Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp.
   Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng.
    
   Khách hàng đáp ứng chính sách tín dụng nội bộ của Eximbank từng thời kỳ.

   Tỷ lệ cho vay: Theo quy định của Eximbank.