ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng được tài trợ vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu đầu vào và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.
Tỷ lệ tài trợ lên đến 90%.
Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm.

Điều kiện sử dụng

Khách hàng có hợp đồng xuất khẩu theo các phương thức thanh toán L/C, nhờ thu chứng từ, TTr.
Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả.
Thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu qua Eximbank.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.