ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

    
Mức tài trợ cao và linh hoạt
Được thanh toán ứng trước

Thủ tục đơn giản, xử lý nhanh

Nguồn tài chính được đảm bảo và ổn định

điều kiện


Doanh nghiệp có nhu cầu mua xe phục vụ việc đi lại, sản xuất, kinh doanh
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ