ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Tỷ lệ cho vay lên đến 120% trị giá TSBĐ.
Thời hạn cho vay tối đa lên đến 12 tháng.

điều kiện sử dụng

Áp dụng cho các KHDN truyền thống của Eximbank.

 
Doanh nghiệp thuộc danh sách KHDN VIP của Eximbank.
Doanh thu năm gần nhất từ 10 tỷ đồng trở lên.

Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp/ người đại diện pháp luật từ 2 năm trở lên.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.