đặc tính


Được cấp hạn mức vay, phát hành bảo lãnh với tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 150% giá trị TSBĐ.
Được áp dụng LSCV (loại tiền VNĐ và USD) linh hoạt, ưu đãi theo từng kỳ hạn vay và từng nhóm khách hàng.
 
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 12 tháng.

điều kiện


Các KHDN truyền thống của Eximbank.
Doanh nghiệp thuộc danh sách KHDN VIP của Eximbank.
 
Là các KHDN có thời gian giao dịch tín dụng với Eximbank liên tục 2 năm gần nhất.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.