đặc tính


Được cung cấp các sản phẩm đa dạng, cạnh tranh, phù hợp nhu cầu khách hàng: cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C.
Đa dạng hóa tài sản bảo đảm, gồm quyền đòi nợ từ các bệnh viện lớn.
 
Được áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng và từng kỳ hạn vay.

điều kiện


Các KHDN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược, vật tư và thiết bị y tế.
Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực.
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.