ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Cho vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.

Tỷ lệ tài trợ lên tới 100% giá trị TSBĐ là bất động sản.

Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.

Ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định của sản phẩm.

điều kiện sử dụng

KHDN có sở hữu/ đồng sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Có giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Doanh thu năm gần nhất từ 10 tỷ đồng trở lên.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.
Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

 
Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp từ 2 năm trở lên.