ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Cho vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.

Các sản phẩm liên quan thanh toán quốc tế đa dạng, cạnh tranh.

Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị bất động sản.

Ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định của sản phẩm.

điều kiện sử dụng

Đối tượng: KHDN sản xuất thuộc ngành nhựa và bao bì.
Doanh thu năm gần nhất từ 10 tỷ đồng trở lên.
Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp/ người đại diện pháp luật từ 2 năm trở lên.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.