đặc tính


Được cấp hạn mức vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.
Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị TSBĐ là bất động sản.
 
Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.

Được hưởng ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định.

điều kiện


Các KHDN kinh doanh thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Có hợp đồng đại lý phân phối trực tiếp và gián tiếp với các nhãn hàng của các Công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (hàng hóa thiết yếu có nhu cầu sử dụng cao trong đời sống hàng ngày).
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.