ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Cho vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.

Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị bất động sản.

  Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.

   Ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định của sản phẩm.

   điều kiện sử dụng

   Đối tượng: KHDN kinh doanh thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh.

    
    Có hợp đồng đại lý phân phối các nhãn hàng của các Công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (hàng hóa thiết yếu có nhu cầu sử dụng cao trong đời sống hàng ngày).
   Doanh thu năm gần nhất từ 10 tỷ đồng trở lên.   Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

   Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp/ người đại diện pháp luật từ 2 năm trở lên.


   Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.