ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Các hình thức cấp tín dụng đa dạng, cạnh tranh bao gồm: cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C.

TSBĐ đa dạng, gồm quyền đòi nợ từ các bệnh viện lớn.

Lãi suất cho vay phù hợp với từng khách hàng và từng kỳ hạn vay.

điều kiện sử dụng

KHDN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược, vật tư và thiết bị y tế.
Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực.
Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp từ 2 năm trở lên.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.