đặc tính


Được nợ bộ chứng từ xe tối đa 45 ngày tùy dòng xe.
Tỷ lệ tài trợ lến đến cao trên giá trị tài sản bảo đảm.
 
LSCV VND linh hoạt ưu đãi theo từng kỳ hạn.

Thủ tục cho vay và phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


Các KHDN là Đại lý cấp 1 kinh doanh, phân phối xe ô tô.
Có hợp đồng đại lý còn hiệu lực.
 
Đối với TSBĐ: Thời gian xuất xưởng không qua 2 năm đối với ô tô nhập khẩu, không quá 1 năm đối với ô tô sản xuất trong nước.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.