ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

    
Thời hạn nợ bộ chứng từ xe tối đa 45 ngày.

Tỷ lệ tài trợ lên đến 85% giá trị tài sản.

Thủ tục cho vay và phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


KHDN là Đại lý cấp 1 kinh doanh, phân phối xe ô tô.
 
Có hợp đồng đại lý còn hiệu lực.
 
 
Đối với tài sản bảo đảm: Thời gian xuất xưởng không qua 2 năm đối với ô tô nhập khẩu, không quá 1 năm đối với ô tô sản xuất trong nước.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.