ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Mức cho vay tối đa 10 tỷ đồng.


Thời hạn cho vay tối đa 60 tháng.

Phương thức cho vay, trả nợ linh hoạt theo nhu cầu khách hàng. Thủ tục đơn giản.

Tài sản bảo đảm đa dạng: Bất động sản, Sổ/Thẻ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi.

điều kiện sử dụng

Doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng, có nhu cầu vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.