đặc tính


Được cấp hạn mức vay, phát hành bảo lãnh với tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị TSBĐ.
Được áp dụng LSCV (loại tiền VNĐ và USD) linh hoạt, ưu đãi theo từng kỳ hạn vay và từng nhóm khách hàng.
 
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 12 tháng.

điều kiện

Doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi.
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.