ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


An toàn, bảo mật và hiệu quả.
 
Số dư cuối ngày càng cao thì lãi suất càng cao.
 
Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng.
 
Tối đa hóa nguồn thu cho khách hàng từ khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
 
Có đầy đủ các tiện ích của tài khoản tiền gửi thanh toán.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN 

Loại tiền VND.

LÃI SUẤT
LS= lãi suất tiền gửi không kỳ hạn + LS thưởng.

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI
Định kỳ hàng tháng.
SỐ DƯ TỐI THIỂU
50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng).
KỲ HẠN GỬI
Không kỳ hạn.

hướng dẫn thủ tục

   Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản.

   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.