ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Số dư càng lớn, lãi suất càng cao.
 
Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng.
 
Đầy đủ các tiện ích của tài khoản tiền gửi thanh toán.
 
An toàn, bảo mật và hiệu quả. 
 
Tối đa hóa nguồn thu cho khách hàng.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

 LÃI SUẤT

LS= Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn + LS thưởng. 

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

 Định kỳ hàng tháng.

 SỐ DƯ TỐI THIỂU

1.000.000.000 VND (một tỷ đồng).

  KỲ HẠN GỬI

Không kỳ hạn.

hướng dẫn thủ tục

   Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản.

   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.