ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

   
  Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
   
  Thời gian ký quỹ linh hoạt.
  Lãi suất cạnh tranh tuỳ thuộc vào mục đích ký quỹ.
   
  Đảm bảo an toàn khi giao dịch ký quỹ.

  Đặc tính

     LOẠI TIỀN

  Loại tiền VND.

    LÃI SUẤT

  Không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn.

    SỐ TIỀN KÝ QUỸ

  Số tiền ký quỹ tuỳ vào tính chất từng loại ký quỹ.

  ĐẶC TÍNH KHÁC

  Tài khoản được Ngân hàng mở, sử dụng và quản lý theo yêu cầu hoặc thỏa thuận khác với Khách hàng nhằm chứng minh năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của khác hàng.

  CÁC HÌNH THỨC KÝ QUỸ
  • Ký quỹ mở L/C

  • Ký quỹ bảo lãnh

  • Ký quỹ thực hiện nghiệp vụ forward

  • Ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo thoả thuận giữa khách hàng và đối tác

  • Ký quỹ thực hiện hoạt động đối với một số ngành nghề theo quy định của pháp luật

  • Ký quỹ đảm bảo cho việc phát hành thẻ tín dụng

  KÝ QUỸ

  Với mỗi loại ký quỹ sẽ theo những quy định khác nhau.

  hướng dẫn thủ tục


  Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.