ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đáp ứng nhu cầu đầu tư chứng khoản của khách hàng.
 
Kết nối trực tiếp với nhiều công ty chứng khoán liên kết với Eximbank.
 
Xử lý các giao dịch mua bán chứng khoán kịp thời, an toàn và bảo mật.
 
Được sinh lời liên tục.

ĐẶC TÍNH

  LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

LÃI SUẤT

Không kỳ hạn.

  PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Định kỳ hàng tháng.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.