ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tối đa hóa khả năng sinh lời của dòng vốn, tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi.
Tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.
Đơn giản hóa việc quản lý và kiểm soát dòng tiền trên nhiều tài khoản riêng lẻ.
Thông tin giao dịch được cập nhật tức thời với nhiều phương thức truy vấn: Internet Banking, SMS Banking.

ĐẶC TÍNH

Nguồn tiền từ các tài khoản của công ty trực thuộc/chi nhánh sẽ được tự động chuyển về Tài khoản trung tâm nhằm mục đích quản lý dòng tiền tập trung và ngược lại để điều tiết hoạt động thanh khoản của các tài khoản phụ.
Số tiền, tần suất và thời gian quét tự động, tài khoản phụ ưu tiên được nhận tiền…thực hiện theo nhu cầu của Khách hàng.
Quản lý số dư tiền gửi tối thiểu, tối đa trên tài khoản phụ.
Quản lý hạn mức thanh toán trên tài khoản phụ.
Quản lý hạn mức điều chỉnh vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ.
Quản lý số lần điều chuyển vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.