ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

An toàn, bảo mật thông tin.

Lãi suất cạnh tranh. 

Kỳ hạn gửi và phương thức lãnh lãi đa dạng.

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

Sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại Eximbank. 

Chuyển nhượng quyền sở hữu khoản tiền gửi khi Doanh nghiệp có nhu cầu.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN

Loại tiền VND, ngoại tệ khác.

KỲ HẠN

01 tuần đến 60 tháng.

  LÃI SUẤT

Được cập nhật mới nhất tại website Eximbank.

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.