ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đội ngũ chuyên nghiệp của Eximbank tư vấn về các điều khoản của L/C trước khi phát hành giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp.
L/C được phát hành nhanh chóng, trong vòng 3-4 giờ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
Khách hàng được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài trợ vốn lưu động với lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện sử dụng

Hợp đồng mua bán quy định điều khoản thanh toán theo phương thức L/C.
Eximbank xem xét cấp hạn mức tín dụng (trong trường Hợp khách hàng không ký quỹ đủ) để phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng Người mua.