ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối Internet.

Thông quan hàng hóa ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ Eximbank.

Thao tác thực hiện đơn giản, nhanh chóng.
 

Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
Miễn phí đăng ký sử dụng.

ĐẶC TÍNH

ĐIỀU KIỆN
  • Khách hàng thực hiện lập Giấy Nộp Thuế trên Website của Tổng cục Hải Quan.

  • Khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.

  LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

hướng dẫn thủ tục   

Đăng kí nộp thuế hải quan điện tử tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc tại trang web https://epayment.customs.gov.vn

Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7.