ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thanh toán trực tuyến 24/7.

Thao tác thực hiện đơn giản, nhanh chóng.


 An toàn, bảo mật thông tin.

Được xác nhận tức thời kết quả nộp thuế.

Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

ĐẶC TÍNH

ĐIỀU KIỆN
  • Khách hàng thực hiện trên trang Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.

  • Khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.

  LOẠI TIỀN

VND, USD (theo quy định).

hướng dẫn thủ tục   

Đăng kí nộp thuế điện tử tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc tại trang web https://nopthue.gdt.gov.vn

Gửi giấy đề nghị sử dụng dịch vụ đến các điểm giao dịch của Eximbank.

Giấy đăng ký nộp thuế điện tử.