ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Được tư vấn trong việc kiểm tra chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro trong thanh toán.
Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian hợp lí và mức phí cạnh tranh nhất.

Điều kiện sử dụng

Bộ chứng từ đầy đủ, phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C.
Khách hàng có đủ nguồn tiền hoặc nhận nợ để thanh toán. 

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.