ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Eximbank sẽ thông báo đến doanh nghiệp ngay khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài để yêu cầu thanh toán; hoặc chấp nhận thanh toán cũng như giao bộ chứng từ cho doanh nghiệp để nhận hàng.

Thủ tục đơn giản và chi phí thấp.

Điều kiện sử dụng

                    Bộ chứng từ nhờ thu gửi đến Eximbank và yêu cầu nhờ thu trả ngay (D/P) hoặc trả chậm (D/A).

hướng dẫn thủ tục

                  Quý khách vui lòng gửi đề nghị theo mẫu Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo nhờ thu

                  Eximbank sẽ thực hiện gửi chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài thu hộ tiền hàng.