ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chi phí thấp hơn so với phương thức thanh toán L/C.
Eximbank tư vấn về thị trường ngoại hối và dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.
Đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp với đối tác.
Các dịch vụ nhờ thu nhập khẩu do Eximbank cung cấp:
+ Phát hành ủy quyền nhận hàng theo nhờ thu/bảo lãnh nhận hàng theo nhờ thu/ký hậu vận đơn trước khi bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu về ngân hàng;
+ Thông báo bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu; thanh toán bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu.

Điều kiện sử dụng

Khách hàng có hợp đồng mua bán quy định phương thức thanh toán là nhờ thu và bộ chứng từ nhờ thu chỉ định Eximbank là ngân hàng thu hộ. 
Khách hàng được cấp hạn mức tín dụng tại Eximbank  (trường hợp vay thanh toán nhờ thu).

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.