ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

GÓI DỊCH VỤ
  • Gói truy vấn: bao gồm các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản, liệt kê giao dịch tài khoản, thông tin tỷ giá, lãi suất, giá vàng, …
  • Gói thanh toán: bao gồm tất cả các tiện ích chuyển khoản, thanh toán trong và ngoài hện thống qua dịch vụ Internet Banking và tiện ích truy vấn.
  • Gói thanh toán và chi lương: bao gồm tiện ích chi lương và tiện ích của gói thanh toán.
HẠN MỨC
  • Hạn mức chuyển khoản trong và ngoài hệ thống hoặc thanh toán tối đa trong ngày đối với khách hàng doanh nghiệp là: 3.000.000.000 VNĐ (ba tỷ đồng) hoặc quy đổi tương đương cho các ngoại tệ khác VND. 
PHÍ DỊCH VỤ
  • Thu phí theo biểu phí hiện hành của Eximbank trong từng thời kỳ.
HỖ TRỢ
  • Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center):
    18001199 (nhấn phím số 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h30 – 21h00) và thứ Bảy (7h30 – 17h00).
    Email: ebanking@eximbank.com.vn

ĐIỀU KIỆN

ĐỐI TƯỢNG

KHDN có mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.

hướng dẫn thủ tục

 Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản. 

Hỗ trợ khách hàng