ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

GÓI DỊCH VỤ
  • Gói truy vấn: bao gồm các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản, liệt kê giao dịch tài khoản, thông tin tỷ giá, lãi suất, giá vàng, …
  • Gói thanh toán: bao gồm tất cả các tiện ích chuyển khoản, thanh toán trong và ngoài hện thống qua dịch vụ Internet Banking và tiện ích truy vấn.
  • Gói thanh toán và chi lương: bao gồm tiện ích chi lương và tiện ích của gói thanh toán.
HẠN MỨC
  • Hạn mức chuyển khoản trong và ngoài hệ thống hoặc thanh toán tối đa trong ngày đối với khách hàng doanh nghiệp là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) hoặc quy đổi tương đương cho các ngoại tệ khác VND.
PHÍ DỊCH VỤ
  • Thu phí theo biểu phí hiện hành của Eximbank trong từng thời kỳ.

ĐIỀU KIỆN

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng tổ chức mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.

hướng dẫn thủ tục 

Hướng dẫn cài đặt chứng thư số

  Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản. 

Hỗ trợ khách hàng