ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chi phí thấp hơn, thời gian thanh toán nhanh hơn so với các phương thức thanh toán khác.

Khách hàng được tư vấn miễn phí trước khi ký kết biên bản ghi nhớ/thỏa thuận với đối tác nước ngoài.

Điều kiện sử dụng

                   Eximbank chỉ giao chứng từ khi khách hàng nhập khẩu đã nộp tiền để thanh toán.

 hướng dẫn thủ tục

                 Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.