ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng Nhập khẩu được Eximbank tài trợ thanh toán chậm tiền hàng với chi phí vốn cạnh tranh.

Khách hàng xuất khẩu được nhận tiền ngay mà không phát sinh thêm chi phí.

Thời hạn tài trợ UPAS lên đến 360 ngày.

Điều kiện sử dụng

                   Điều kiện, thủ tục phát hành UPAS L/C như đối với phát hành L/C trả ngay/trả chậm thông thường.

hướng dẫn thủ tục

                   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.