ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

                                     Khách hàng có thể nhận hàng sớm để giảm chi phí phát sinh về lưu kho lưu bãi.

Điều kiện sử dụng

L/C: phát hành tại Eximbank. 
Nhờ thu: Hợp đồng ngoại có quy định chứng từ gửi qua Eximbank. 
Vận đơn được lập theo lệnh của Eximbank.