ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

LSCV VND từ 6,79%/năm.

Thời hạn cho vay tối đa lên đến 9 tháng.

điều kiện

Áp dụng cho tất cả các KHDN SME.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.