ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

LSCV linh hoạt ưu đãi theo từng kỳ hạn vay và từng nhóm khách hàng (VND từ 7%/năm và USD từ

điều kiện sử dụng


Áp dụng cho tất cả KHDN thuộc phân khúc Upper SME.
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.