tiện ích

           Tiết kiệm thời gian và chi phí.
           Khách hàng được tư vấn miễn phí.
           Quy trình bảo mật, an toàn.
           Dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.  

           ĐẶC TÍNH 

            LOẠI GIAO DỊCH

           Giao dịch tài khoản và tiền gửi, giao dịch chuyển tiền,... 

           HẠN MỨC GIAO DỊCH

           Theo quy định của loại giao dịch.

           ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

           Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn của Eximbank.

           hướng dẫn thủ tục

           Mẫu hợp đồng sử dụng dịch vụ qua fax/ email. 

           Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.