ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Công cụ quản lý dòng tiền hiệu quả, tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn có hoặc sử dụng nguồn ngoại tệ sẽ có trong tương lai.
Công cụ phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng đến thu nhập và chi phí trong tương lai.
Kỳ hạn giao dịch linh hoạt:
  + Giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ: tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
  + Giao dịch giữa hai loại ngoại tệ với nhau: theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.
Khách hàng không phải trả phí giao dịch.

thủ tục

Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch hoán đổi với Eximbank.
Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi.
Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Eximbank để được tư vấn cụ thể.