ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài.


Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

An toàn và bảo mật thông tin.

ĐẶC TÍNH


Eximbank phát hành Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng khi nhận Giấy đề nghị của khách hàng.
 
Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng thể hiện nội dung Eximbank cam kết bán ngoại tệ cho nhà đầu tư với số lượng cụ thể để thực hiện dự án với các thông tin cụ thể về tên dự án, tên tổ chức nước ngoài và quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện mua ngoại tệ theo quy định của pháp luật.
 

hướng dẫn thủ tục

 

 Khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.

 
Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.