ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tài khoản tự động, an toàn và chính xác.

Hỗ trợ khách hàng hiệu quả và thuận tiện trong quản lý thông tin tài khoản, đặc biệt khi doanh nghiệp sử sụng phần mềm kế toán được định dạng điện MT940.

  Hỗ trợ công ty mẹ (đơn vị chính) thực hiện quản lý dòng tiền tập trung từ các tài khoản công ty con mở tại các ngân hàng khác nhau.

   Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài.

   Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
    

   An toàn và bảo mật thông tin.

   ĐẶC TÍNH


   Dịch vụ cung cấp sao kê tài khoản khách hàng được định dạng theo format MT940 cho phép khách hàng nhận định kỳ thông tin chi tiết giao dịch phát sinh tài khoản thông qua hệ thống Swift theo chuẩn quốc tế.
   Áp dụng cho tất cả các tài khoản của khách hàng.

   HƯỚNG DẪN THỦ TỤC


   Khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.