Combo thanh toán nhập khẩu


a. Thời gian triển khai:
Từ ngày 10/04/2019
b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp có hoạt động thanh toán ra nước ngoài.
c. Nội dung:

Sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan, hoặcDịch vụ thanh toán ra nước ngoàiDịch vụ mua bán ngoại tệ
Đăng ký sử dụng DV nộp thuế hải quan điện tử 24/7Giảm phí 15%, tối thiểu 5USDGiảm 5 đồng tỷ giá

Áp dụng từ ngày đăng ký Combo đến ngày cuối cùng của Quý hiện hành tại thời điểm đăng ký.

d. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Dịch vụ, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.