ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Gói sản phẩm gồm các dịch vụ tài khoản thanh toán: chuyển tiền, nộp thuế, thanh toán hóa đơn...với ưu đãi miễn giảm phí lên đến 100% cho các dịch vụ.
Thuận tiện và nhanh chóng trong việc tra cứu số dư và thông tin giao dịch tài khoản.
Đáp ứng nhu cầu thanh toán trên kênh Online.

ĐẶC TÍNH

Áp dụng ưu đãi ngay khi khách hàng sử dụng 3 trong 5 dịch vụ của Combo.
Chi tiết thể lệ xem tại đây.

hướng dẫn thủ tục