ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng thực hiện đồng thời:
 + Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ: tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn có, phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.
 + Hợp đồng tiền gửi: nhận ưu đãi về lãi suất tiền gửi.
Ưu đãi về lãi suất tiền gửi áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hiện hành:
 + Kỳ hạn gửi 6 tháng: + 0,05%
 + Kỳ hạn gửi 12 tháng: + 0,1%
Không yêu cầu ký quỹ.

THỦ TỤC

Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi.
Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Eximbank để được tư vấn cụ thể.