• Chương trình cho vay 1.000 tỷ đồng dành cho KHDN mới

  • Chương trình cho vay 3.000 tỷ đồng dành cho KHDN khuyến khích sử dụng hạn mức tại EXIMBANK

  • Chương trình cho vay 12.000 tỷ đồng với LSCV cạnh tranh dành cho KHDN SME (doanh thu < 200 tỷ đồng) và Upper SME (doanh thu ≥  200 tỷ đồng)

đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được áp dụng lãi suất linh hoạt ưu đãi từ theo từng kỳ hạn của Eximbank.
 
Kỳ hạn vay phù hợp với nhu cầu KHDN lên đến 12 tháng.

điều kiện


Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.
Áp dụng cho tất cả các KHDN có doanh thu < 1.000 tỷ đồng.