đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được áp dụng LSCV linh hoạt, ưu đãi theo từng kỳ hạn vay của Eximbank.
 
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 12 tháng.

điều kiện


Áp dụng cho tất cả các KHDN có doanh thu < 1.000 tỷ đồng.
KH mới phát sinh quan hệ tín dụng lần đầu với Eximbank.
 
Khách hàng cũ không có phát sinh quan hệ tín dụng với Eximbank trong vòng 06 tháng gần nhất.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.