đặc tính


Được cấp bảo lãnh tín chấp đến 90% theo từng loại bảo lãnh cụ thể theo từng đối tượng khách hàng.
Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.
 
Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


Các KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh.
Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
 
Doanh nghiệp ngành xây dụng chứng minh năng lực thông qua giá trị công trình đã thực hiện, tối thiểu 2 công trình, giá trị đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng/ công trình.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.