ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Cấp bảo lãnh tín chấp đến 90% theo từng loại bảo lãnh cụ thể.

Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.

điều kiện sử dụng

Áp dụng cho tất cả các KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh.
Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
Chứng minh năng lực: Đã thực hiện tối thiểu 2 công trình, giá trị đầu tư tối thiểu 5 tỷ đồng/ công trình.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.