ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Khách hàng xuất khẩu được đảm bảo rủi ro tín dụng trong trường hợp nhà nhập khẩu bị mất khả năng thanh toán sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng và không có tranh chấp thương mại xảy ra

Điều kiện sử dụng


Khách hàng xuất khẩu sử dụng phương thức TTr trả chậm, D/A.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.