ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán trả chậm.
Không mất thời gian mở L/C cho mỗi lần nhập hàng, không phải ký quỹ.

Điều kiện sử dụng

Khách hàng được cấp hạn mức bao thanh toán tại Eximbank.
Khoản phải trả có thời hạn trả chậm tối đa 180 ngày theo phương thức thanh toán trả chậm.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.