TIỆN ÍCH

                                
                               Hỗ trợ khách hàng đàm phán có lợi với người mua và nhà cung cấp thông qua việc bảo vệ tránh rủi ro trong trường hợp hợp đồng không được thực hiện nhưng vẫn giải quyết được nhu cầu tài chính của khách hàng.
                                
                               Cung cấp giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

                               Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành nhanh chóng.
                                
                               Tăng khả năng được đối tác chấp thuận khi có Eximbank bảo lãnh.
                                
                               Phí cạnh tranh, hợp lý.

                               ĐẶC TÍNH

                                LOẠI TIỀN

                               VND hoặc ngoại tệ.

                               THỜI HẠN

                               Theo đề nghị của Quý Khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.

                                 CÁC LOẠI BẢO LÃNH

                               - Bảo lãnh dự thầu.

                               - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

                               - Bảo lãnh bảo hành.

                               - Bảo lãnh thanh toán.

                               - Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.

                               - Bảo lãnh thanh toán thuế.

                               - Bảo lãnh khác.

                               hướng dẫn thủ tục

                                Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản.

                               Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.