ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Nhiều lựa chọn để đảm bảo bảo toàn tài sản doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Sản phẩm bảo hiểm đa dạng.

ĐẶC TÍNH

Được giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm và các quyền lợi ưu việt từ các công ty bảo hiểm đối tác của Eximbank cung cấp.
Các loại bảo hiểm:
- Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
- Bảo hiểm xe cơ giới
- Bảo hiểm hàng hoá
- Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
- Bảo hiểm tàu.

hướng dẫn thủ tục

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.